Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην επανένταξη του έφηβου που νοσεί

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην επανένταξη του έφηβου που νοσεί στο σχολικό πλαίσιο είναι ιδιαίτερα σημαντικός.  Ο εκπαιδευτικός είναι σε θέση να βοηθήσει τον έφηβο να προσαρμοστεί επιτυχώς στο σχολικό περιβάλλον. Η βοήθεια αυτή, είναι συνήθως πρακτική και συναισθηματική μαζί. Αρχικά, ο εκπαιδευτικός βοηθάει τον έφηβο σε μαθησιακό επίπεδο, καλύπτοντας μαζί του την ύλη των…