Το Zero19

Το Zero19 προσφέρει:

 1.  Ψυχό-εκπαιδευτική στήριξη σε παιδιά και εφήβους
 2.  Ειδική αγωγή σε παιδιά και εφήβους
 3.  Συμβουλευτική γονέων
 4.  Συμβουλευτική σταδιοδρομίας σε εφήβους και ενήλικες
 5.  Μαθησιακές αξιολογήσεις σε μαθητές όλων των ηλικιών στα ελληνικά και τα αγγλικά
 6.  Εκπαιδευτικές αξιολογήσεις σχολικής ετοιμότητας
 7.  Ψυχό-εκπαιδευτικές αξιολογήσεις στα αγγλικά σε δίγλωσσους ή ξένους μαθητές όλων των ηλικιών που έχουν τα αγγλικά ως πρώτη γλώσσα
 8.  Ολοκληρωμένα προγράμματα Επιλογής Σπουδών και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
 9.  Σχολές γονέων και Εστιασμένες ομάδες γονέων
 10.  Ειδικές ομάδες εφήβων
 11.  Αιτήσεις σε αγγλόφωνα Πανεπιστήμια του Εξωτερικού
 12.  Σεμινάρια ΨΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ για Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας
Περισσότερα

Zero19 Νέα Ιωνία

Πρότυπο κέντρο για γονείς και παιδιά

Zero19 Κορίνθου

Πρότυπο κέντρο για γονείς και παιδιά

Προσεχείς ομάδες γονέων

Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Απαραίτητο κομμάτι της ακαδημαϊκής πορείας ενός εφήβου είναι η αναγνώριση του εαυτού του καθώς και η ανακάλυψη των ταλέντων και ιδιαίτερων ικανοτήτων του. Μέσα από τα προγράμματα του επαγγελματικού προσανατολισμού, το Zero19 δίνει απαντήσεις και κατευθύνει σωστά τον κάθε έφηβο ηλικίας 14-19 ετών.

800x600-epag_pros

Άρθρα