Διεύθυνση

Λεωφ. Καποδιστρίου 82,
142 35 Νέα Ιωνία

Τηλέφωνο