Οι πρώτες μέρες στο σχολείο. Η μετάβαση από το σπίτι στον παιδικό σταθμό

Το ξεκίνημα του παιδιού σας στον παιδικό σταθμό αποτελεί τη σημαντικότερη μετάβαση στην έως τώρα ζωή του. Μια νέα περίοδος ξεκινά. Το παιδί σας αποχωρίζεται για πρώτη φορά το οικείο και γνώριμο οικογενειακό περιβάλλον. Αντιμετωπίζει ένα νέο περιβάλλον, με καινούριους ανθρώπους, με άγνωστα παιδιά και ανεξερεύνητους χώρους. Σιγά σιγά το παιδί σας θα γνωρίσει τον…