Το νέο μωρό στην οικογένεια. Η αντιμετώπιση της ζήλειας του πρωτότοκου παιδιού

Οι αντιδράσεις των μεγαλύτερων παιδιών στην έλευση ενός μικρού αδερφού ή αδερφής εξαρτώνται από την προσωπικότητα του παιδιού, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της χρονικής συγκυρίας στην οποία έρχεται το νέο μωρό (π.χ. αρρώστια, πένθος, οικονομικές δυσκολίες, άλλες πιθανές αλλαγές στη ζωή του παιδιού), την ηλικία τόσο του παιδιού όσο και των γονέων, το φύλο του παιδιού…