Η εκπαίδευση και ο Φρόιντ

Α) Οι εκπαιδευτικές θεωρίες και η σχέση τους με την ψυχαναλυτική θεωρία. Η εκπαίδευση είναι ένας επιστημονικός ανθρωπιστικός τομέας που συνδέεται  άμεσα με την ψυχολογία και την ψυχιατρική.  Ξεκινάει από τον άνθρωπο (τον εκπαιδευτικό) και καταλήγει πάλι στον άνθρωπο (τον μαθητή).  Για αυτή λοιπόν τη σχέση εκπαιδευτή – εκπαιδευόμενου, έχουν γραφτεί πολλές θεωρίες μάθησης. Οι…